Transportation

SI no. Stop Name Fee
1 LIG 8000
2 Patel Nagar 8000
3 Super Dairy 8000
4 Lupin Park 8000
5 Complex 8000
6 Pal Mohalla 8000
7 Saturday Market 10000
8 Puliya 10000
9 Seth Phool Chand N 10000
10 Pratham Dhaba 10000
11 Jode 10000
12 AKVN 10000
13 Indus Reality 10000
14 Satlapur 10000
15 Satlapur Market 10000
16 Railway 12000
17 Royal Park City 12000
18 Sheetal Town 12000
19 Sheetal Homes 12000
20 Bindiya 12000
21 Square colony 12000
22 Radhapuram 12000
23 Pal Dhaba 12000
24 Indus 12000
25 Liberty 12000
26 Samardha 12000
27 Simrai 12000
28 Nahar 12000
29 Itaya 12000
30 Sarakiya 12000
31 Bhawya city 12000
32 Nayapura 12000