Transportation

Route No. Stop No. Stop Name
1 20 LIG 4000
1 21 Patel Nagar
1 22 Super Dairy
1 23 Lupin Park
1 24 Complex
1 25 Lion's Park
1 26 Pal Mohalla
1 27 Bhoj Hotel
1 28 Bay Pass
1 29 Galla Mandi
1 30 Arogya Hospital
1 31 Ramdev Baba Mandir
2 1 Jode 5000
2 6 Mata Mandir
2 7 Deep Nagar
2 8 Shiv Vilas Hotel
2 32 Ward No.-01
2 33 Shaniwar Bajar
2 34 Mahaveer Nagar
2 38 Shaniwar Market
3 2 Indus Reality 6200
3 3 P  &  G
3 4 Satlapur
3 5 Sukarwar Bajar
3 9 Samardha
3 10 Liberty Colony
3 11 Radhapuram
3 12 Krishnapuram
3 13 Pal Dhaba
3 14 Indus
3 15 Naya Pura
3 16 Sarakiya
3 17 Bhawaya City
3 18 Nahar
3 19 Itaya
3 35 Sheetal Homes
3 36 Railway Station
3 37 Akansha Nagar
3 39 Square Colony
3 40 Sharda Nagar
3 41 Sheetal City
3 42 Gulmohar